Basisschool De Vuurvlinder

FAQ | Inloggen
 
 

Nieuwsbrief nr. 7 17-18

VanDirectie-mailbox (Peter Kock)

AanIedereen in alle groepen

De Nieuwsvlinder

Nieuwsbrief van basisschool De Vuurvlinder, Beuningen

Schooltijden

Er is nog steeds wat onduidelijkheid over onze schooltijden.

Met name in de ochtend zien we vaak leerlingen te laat binnenkomen. In de bovenbouw spreken we daarop de leerlingen aan, zij komen vaak zelfstandig naar school en dragen (deels) zelf de verantwoordelijkheid om op tijd te zijn.

In de ondebouw spreken we de ouders aan. Zij zijn verantwoordelijk voor het tijdig op school zijn van hun (jonge) kind.

 

Daarom nog eens voor alle duidelijkheid:

De bel gaat om 8.15 uur

De school begint om 8.20 uur

 

Los daarvan hebben we de inloop voor ouders.

Elke ochtend heeft u de gelegeheid om mee naar binnen te komen met uw kind. In de klas weten de kinderen waar ze mee aan de slag kunnen. U kunt dan meekijken met uw kind, of zelfs (vanaf groep 3) samen een stukje lezen, rekenen etc.

Onze leerkrachten staan tot 8.20 uur bij de deur van hun lokaal om de kinderen te ontvangen. Daarna is er 10 minuten zelfstandig werken, in alle rust, samen met de ouders die er die ochtend zijn. Om 8.30 uur vragen we alle ouders de school weer te verlaten.

 

We zijn hiermee een uitzondering vergeleken met de scholen om ons heen. We vinden deze inlooptijd echter zó waardvol, dat we daar de eerste 10 minuten van onze schooltijd graag voor gebruiken. Samen met u maken we van deze inloop waardevolle onderwijstijd. Maar het is dus ook echte schooltijd, dus wees op tijd.

Afbeeldingsresultaat voor op tijd naar school komen

 

Note:

In de groepen 1-2 wordt de inloop in de ochtend erg goed bezocht. Het is gewoon beredruk

Toch vinden we het fijn als u mee naar binnenkomt en samen met uw kind een werkje maakt, want ook voor onze kleuters ligt er wat klaar voor die eerste 10 minuten. 

Door alle inlopers, laatkomers, rumoer en krappe plekjes is het nu vaak wat teveel van het goede. Het helpt als u op tijd komt en in alle rust even aan het werk gaat met uw kind. Dan heeft ook de leerkracht de handen vrij om het overzicht te houden en te helpen waar nodig.

 

Cito gr 8 en entreetoets gr 7

We wachten nog steeds op de officiële uitslag van de Cito eindtoets van groep 8. Voor Cito is het de eerste keer dat ze de eindtoets digitaal hebben aangeboden. Een deel van onze leerlingen in groep 8 heeft de toets dan ook digitaal gemaakt.

Het lijkt er nu op dat Cito wat problemen heeft met de verwerking van alle gegevens en het berekenen van ons schoolgemiddelde.

Zelf zijn we inmiddels aan de slag gegaan en hebben ons eigen schoolgemiddelde berekend. Alles wijst er op dat we met onze groep 8 leerlingen boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord! En dat is altijd weer fijn!

Maar we blijven in afwachting van de officiële uitslag van Cito.

Afbeeldingsresultaat voor blij met cito uitslag

 

Met de uitslag van de Entreetoets van groep 7 had Cito minder problemen. De uitslag is binnen en ook hier kunnen we melden dat onze groep 7 boven het landelijk gemiddelde heeft gescoord. Ook dat is erg fijn!

 

Het zijn en blijven uiteraard maar toetsen en momentopnamen.......maar toch is het mooi om te zien dat de leerlingen van De Vuurvlinder het prima doen.

Enquête TSO

Denkt u nog aan het invullen van onze enquête over de tussenschoolse opvang (het overblijven)?

Tot nu toe hebben 23 ouders de enquête ingevuld. Dat zijn er al aardig wat, maar gezien het aantal overblijvers zouden het er nog wel wat méér mogen zijn.

We willen graag een zo goed mogelijk beeld van uw mening over de tussenschoolse opvang.

U heeft via Schoudercom de uitnodiging ontvangen voor deze enquête. Tot 15 juni kunt u deze nog invullen.

Afbeeldingsresultaat voor enquete

Zonnepanelen

Afgelopen maand was de zon onze grote vriendin. Niet alleen zorgde ze voor mooi weer, maar ook de opbrengst van onze nieuwe zonnepanelen was ongekend hoog. Nooit eerder was de meimaand zo zonnig en was de opbrengst van zonnepanelen zó hoog.

Vorige week stond er een mooi stuk in de krant over de oplevering van onze panelen. Binnenkort krijgen we uitleg over de digitale interface, zodat we ook zelf kunnen aflezen hoeveel stroom de panelen opwekken en hoeveel stroom we terugleveren aan het net. Met deze zonnige dagen zijn we een echte groene school en wekken we meer stroom op dan dat we zelf verbruiken. En dat is mooi!

zon

 

Ateliers Landen

Deze laatste schoolperiode werken we in de ateliers aan het thema Landen.

Iedere groep heeft een land gekozen en onderzoeksvragen bedacht; wat willen we allemaal over het land weten...

In groepjes worden deze onderzoeksvragen uitgewerkt. Het enthousiasme van de kinderen en de leerkrachten is groot.

De kinderen van:

  • Groep 1-2 leren alles over hun huis, in hun straat, in de woonplaats Beuningen. Zij hebben stroopwafels verdeeld, drop geproefd, molens gemaakt, weten van alles over een draaiorgel,  zingen 'In Holland staat een huis' en..........
  • Groep 3 weten hoe hoog de toren van Pisa is, waarom die scheef staat, wat een badhuis en mozaïek is, leren Italiaanse woorden, genieten van een Italiaans ijsje en leren alles over de gebouwen in Italië......
  • Groep 4 weten alles over de Eiffeltoren, leren Franse liedjes en woorden, hebben shirtjes voor de Tour de France ontworpen, geleerd over de vlag, begroeten elkaar in het Frans. en........
  • Groep 5 weten alles over het koningshuis, de bruiloft van Harry en Meghan, leren Engelse woorden en liedjes, schrijven brieven aan het koningshuis, leren over Engels ontbijt, bouwen Windsor Castle en ..........
  • Groep 6 leren tellen in het Chinees, leren Chinese letters, maken een Chinese muur, hebben het over de kleur rood, maken een reliëfkaart van China en......
  • Groep 7 leren over de geschiedenis van Noorwegen, de cultuur, de gebruiken, verwerken dit in groepjes, maken in de handvaardigheidslessen gekleurde huisjes, Vikingschepen, trollen en........
  • Groep 8 leren de teksten van de musical uit het hoofd, zingen solo liedjes, bereiden zich voor op een spetterend kamp en een afscheid van De Vuurvlinder en........

Afbeeldingsresultaat voor landen tentoonstelling

 

In alle groepen groeit iedere dag de tentoonstelling.....

 

Op 27-6 willen we het thema afsluiten met een viering waarbij we de ouders, mits het mooi weer is, graag van harte uitnodigen. Iedere groep (muv groep 8) zal buiten op het plein iets laten zien of horen van 'hun' land.

Deze viering is van 11.15-11.45. Daarna bent u welkom om in alle groepen nog even te kijken naar de diverse uitwerkingen van de landen.

Bij slecht weer verplaatsen we de viering naar binnen, helaas is er dan geen plaats voor ouders, de viering doen we dan alleen met de kinderen. U bent dan welkom vanaf 11.45 in de groepen om te kijken naar de diverse uitwerkingen van de landen.

 

Mocht het dus op 27-06 slecht weer zijn, we informeren u dan nogmaals via Schoudercom.

 

Groep 8 zal niet meedoen op 27-06, zij zijn die dag in Duitsland vanwege de uitwisseling.

Studiedag activiteit

Denkt u nog aan onze studiedag? Op dinsdag 12 juni a.s. zijn alle leerlingen vrij!

 

Zwembad West (Nijmegen) springt hier leuk op in met de onderstaande aanbieding:

 

 

Zwemmen is ontspannend, gezond én een gezellige bezigheid. Wij willen dit graag stimuleren en daarom kunnen leerlingen als er een studiedag is op school, komen zwemmen voor slechts

€ 2,00 p.p. (i.p.v. € 5,30) in Sportfondsenbad Nijmegen-West.

Het recreatiebad is geopend vanaf 10.00 uur en de kinderen mogen zo lang blijven als ze willen. Ook is er altijd iets leuks te doen; stormbaan, loopmat of andere leuke activiteiten.

In de horeca is er een speciale Studiedag-aanbieding; deze kan ieder studiedag variëren.

Een mogelijkheid dus, om met klasgenoten een leuke dag te beleven!Afbeeldingsresultaat voor zwemmen

 

Uw school heeft bij NV Sportfondsen Nijmegen kenbaar gemaakt wanneer de studiedagen zijn. Op Facebook zullen wij uw leerlingen/kinderen hier nogmaals aan herinneren.

Er zijn wel een paar aandachtspunten, deze hebben te maken met veiligheid.

  • Kinderen tot 7 jaar én kinderen die nog niet in het bezit zijn van het zwemdiploma A van de NRZ/NPZ kunnen alleen komen zwemmen met een betalende en meezwemmende volwassene. Deze begeleider betaalt het reguliere tarief.
  • Kinderen die nog geen zwemdiploma A hebben of een zwemvaardigheid bezitten die niet voldoet aan onze richtlijnen dienen tevens armvleugels te dragen.

 

Tot snel in Sportfondsenbad Nijmegen-West!

Met vriendelijke groet,

Team Nijmegen-West

 

Groepsverdeling 2018-2019

Het eind van het schooljaar nadert en de besprekingen over de formatie en de groepsindeling zijn grotendeels achter de rug.

We krijgen soms al vragen over volgend schooljaar, maar toch zult u nog even geduld moeten hebben. Net als andere jaren heeft onze stichting een datum bepaald waarop alle scholen van Oeverwal de groepsindeling voor volgend schooljaar bekend maken.

Op woensdag 20 juni zullen we de formatie en de groepsindeling dan ook bekend maken via Schoudercom.

 

Schoolreis

Alles is klaar voor onze dubbele schoolreis. Komende maandag vertrekt De Vuurvlinder in bussen naar Hellendoorn en Het land van Jan Klaassen.

Alle voorbereidingen zijn getroffen, alle info verstuurd, alle hulpouders geregeld......nu alleen nog hopen op mooi weer.

 

Komt u ons uitzwaaien?

De bus van groep 4 t/m 8 vertrekt om 8.30 uur (leerlingen komen om 8.00 uur al naar school)

De bus van groep 1 t/m 3 vertrekt om 9.00 uur (leerlingen komen om 8.30 uur naar school)

Afbeeldingsresultaat voor uitzwaaien schoolreis

Rapporten

Het tweede rapport komt eraan. De leerlingen zitten nog midden in de cito-afnames, maar onze leerkrachten zijn al druk bezig met het schrijven van het rapport.

Hoogste tijd om de rapportklapper weer mee naar school te geven. Wij zorgen er dan voor dat het tweede rapport netjes in de klapper wordt meegegeven.

Op vrijdag 22 juni krijgen alle leerlingen hun rapport. Behalve de leerlingen van groep 8, zij komen die vrijdag terug van het schoolkamp. Zij krijgen hun rapport na het weekend (als ze weer zijn bijgeslapen....)

De oudergesprekken vinden plaats in de week van 25 juni. U krijgt weer de gelegenheid om zelf in te schrijven via Schoudercom voor de datum en tijd dat dit voor u het beste uitkomt. Binnenkort verschijnt weer de uitnodiging.

Afbeeldingsresultaat voor rapport basisschool                Afbeeldingsresultaat voor rapport                            

Fietsexamen groep 7

Afgelopen dinsdag heeft groep 7 deelgenomen aan het jaarlijkse fietsexamen.

Vanaf de gemeentewerf zijn alle kinderen, een voor een, gestart. Zij moesten een niet vooraf bekende route fietsen waarbij zij geëxamineerd werden door ouders die langs de kant stonden.

Volgens de kinderen zelf zijn ze allemaal geslaagd en kan binnenkort de vlag uit en het felbegeerde diploma mee naar huis.

De uitslag laat nog wel even op zich wachten……

De moeder van Jesse en en de moeder en oma van Hoan, student Kaylee, dank voor jullie hulp om deze middag te laten slagen.

Afbeeldingsresultaat voor fietsexamen

Verkeerssituatie

Het zal u niet ontgaan zijn dat de gemeente inmiddels actie heeft ondernomen op De Kruising.

Het volgende bericht (met foto's) hebben we daarover ontvangen van onze gemeente: 

 

Maatregelen

Het stopverbod op de Balmerd (bij de speeltuin) is uitgebreid. De gele streep is daar doorgetrokken, zodat er meer overzicht en ruimte is. Daarnaast is het verkeersbesluit genomen voor het omdraaien van het eenrichtingsverkeer bij de school. Hierdoor kunnen de kinderen veiliger uitstappen en is er minder kruisend verkeer in de schoolomgeving. In de bijlage heb ik de tekening bijgevoegd. Hiermee hoop ik dat we enkele maatregelen hebben genomen die de verkeersveiligheid verbeteren. Voor andere maatregelen heeft ons bestuur in het verleden helaas geen middelen beschikbaar gesteld. 

Verder blijft het vooral ook een gedragsaanpak van de fouten van de schoolouders, die zich niet aan de regels willen houden.

 

 

 Inline image

De gele streep is hier nu doorgetrokken richting de hoek.

Inline image

Deze wijziging is nog niet uitgevoerd.

 

Op zonnige dagen is er de laatste tijd weinig aan de hand op de kruising. Er zijn dan relatief weinig ouders die met de auto komen. Ook wordt er goed gebruik gemaakt van de parkeermogelijkheden rondom de school. Toch zijn er altijd nog wat ouders die het (nieuwe) stopverbod negeren.

En dan heeft de gemeente gelijk: Het is een probleem van onze ouders en we kunnen dat alleen samen oplossen.

Met een beetje hulp van de wijkagent, die zo nu en dan wil komen kijken......

 

AVG

Op school gaan wij zorgvuldig om met de gegevens van leerlingen. De gegevens die over de leerlingen gaan, de persoonsgegevens, leggen wij vast als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze kinderen én voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij bij de inschrijving. Daarnaast worden gegevens van de kinderen vastgelegd in onze digitale leerlingenadministratie (denk aan verslagen van gesprekken, Cito-gegevens en medische gegevens indien deze van belang zijn in het begeleiden van de kinderen). De toegang tot deze administratie is beveiligd en alleen het personeel kan dit inzien.

Wanneer er leerling-gegevens uitgewisseld worden met andere organisaties, vragen wij toestemming aan ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn deze informatie te verstrekken (denk bijvoorbeeld aan de leerplichtambtenaar).

 

Wat betreft het gebruik van fotomateriaal hebben we via Schoudercom een vragenlijst uitgezet. Met deze vragenlijst geeft u wel/geen toestemming voor het gebruik van fotomateriaal door onze school.

We vinden het belangrijk dat alle ouders deze vragenlijst invullen. U vindt de vragenlijst in Schoudercom rechtsboven bij "mijn gegevens". U kunt deze vragenlijst doorlopend aanpassen.

 

Voor ons is de uitdaging om bij gebruik van fotomateriaal voortaan rekening te houden met alle wensen van ouders. We gaan dit zo goed mogelijk doen. Mocht dit toch een keer fout gaan, neemt u dan contact op met de school.

 

 

Loading...