Basisschool De Vuurvlinder

FAQ | Inloggen
 
 

Nieuwsbrief nr. 1 18-19

VanDirectie-mailbox (Peter Kock)

AanIedereen in alle groepen

De Nieuwsvlinder

Nieuwsbrief van basisschool De Vuurvlinder, Beuningen

start schooljaar

De vakantie is al weer even voorbij en we zijn allemaal uitgerust begonnen aan een nieuw schooljaar. Na een korte opening op de eerste maandagochtend met een fotosessie en de bekende inloop, bleven er nog heel wat ouders even koffie- en theedrinken in de aula. Een gezellige start!

 

We gaan er een goed schooljaar van maken. Een jaar waarin we verder bouwen aan onze nieuwe school. Een jaar met goed onderwijs, aandacht voor ontwikkeling en vernieuwing, goede resultaten, hard werken en vooral ook een goede sfeer.

Gezien de start en de eerste schoolweken, durf ik wel te stellen dat dat vast en zeker gaat lukken!

 

Ik wens alle leerlingen, teamleden en ouders een heel plezierig schooljaar toe! Alle nieuwe leerlingen en ouders op onze school wens ik in het bijzonder een hele fijne schooltijd op De Vuurvlinder toe!

team 18-19

Met vriendelijke groet, namens het team,

 

Peter kock

 

Gouden weken

Op Basisschool De Vuurvlinder starten we ieder schooljaar gedurende zes weken met de Gouden Weken. Iedere groep maakt in de groepsvorming een aantal fases door. Deze fases van groepsvorming worden in elke groep (in meer of mindere mate) opnieuw doorlopen telkens als er sprake is van een nieuwe samenstelling of een langere vakantieperiode. Dus ook aan het begin van ieder nieuw schooljaar vindt er een nieuwe groepsvorming plaats. We zien dit als een kans om ieder jaar opnieuw het groepsklimaat positief te beïnvloeden.

Gedurende de Gouden Weken gaan we aan de slag met:

  • Activiteiten die in het teken staan van hernieuwd kennismaken (deze gaan over talenten, positieve eigenschappen, complementair zijn; van waarde zijn voor de groep);
  • We geven zelf het goede voorbeeld, nemen kinderen zoals ze zijn en tonen respect;
  • Met de kinderen stellen we de groepsregels vast n.a.v. de gekozen route, plusroute of minroute. We hangen ze zichtbaar op in de klas en laten iedereen (dus ook de groepsleerkracht) de regels en afspraken ondertekenen. We praten veel over wat ‘goed’ is in de klas, om tot positieve normen te komen. We oefenen en bespreken de afgesproken regels, verwijzen er expliciet naar en houden alle ondertekenaars er aan. We evalueren de regels na een week. Stellen ze zo nodig bij. De ervaring leert overigens dat dit zelden nodig is. Na een aantal weken evalueren we nogmaals;
  • We doen veel (korte) groepsvormende spellen, waarin we een beroep doen op het samenwerken van de kinderen. Wij delen de groepjes in. De samenstelling van de groepjes is steeds anders. De spelletjes zorgen voor veel plezier en een positieve groepssfeer;
  • We maken kinderen medeverantwoordelijk voor hun groep (elkaar) en hun lokaal.    Afbeeldingsresultaat voor gouden weken
X-tra

Op de kalender van Schoudercom staat op dinsdag om de week het woord: X-tra.

Dit gaat over extra werk en extra aandacht voor onze meerbegaafde leerlingen.

Op de X-tra ochtenden is juf Antonette (groep 6) vrijgeroosterd om te werken met leerlingen die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken. Het gaat dan alleen om leerlingen van onze school. Het staat los van de Plusklas van Oeverwal.

De X-tra ochtenden zijn dus in alle opzichten een extraatje voor onze meerbegaafde leerlingen. Het betreft kinderen die al snel klaar zijn met hun werk en voor wie de stof op het niveau van de groep eigenlijk erg eenvoudig is. Deze kinderen hebben een stukje extra uitdaging nodig omdat ook zij moeite moeten doen om nieuwe dingen te leren. In onze methodes zit al veel differentiatie en ook op Gynzy wordt de leerstof op niveau verder geoefend. Wanneer de kinderen ook daar nog niet genoeg aan hebben, kan het in aanmerking komen voor deze X-tra groep. De leerkracht van uw kind volgt, samen met de Intern Begeleiders, de prestaties en het gedrag van de kinderen. Beiden kunnen een indicatie zijn om te kijken of er wellicht behoefte is aan extra uitdaging. U wordt daar natuurlijk ook over geïnformeerd.

Kinderen die vorig jaar al meedraaiden in deze groep (toen onder leiding van juf Hilde) zijn afgelopen dinsdag weer verder gegaan met hun werk van vorig jaar. Wanneer de leerkrachten nieuwe kinderen signaleren, nemen zij contact op met de IBers en Antonette. 

 

Afbeeldingsresultaat voor meerbegaafde leerlingen

Ateliers

We zijn alweer gestart met de ateliers.

We werken dit schooljaar aan 6 thema's en zijn begonnen met het thema 'Ik, mijn lichaam en Familie'. Eén groot onderwerp met veel samenhang. We werken weer groepsdoorbrekend waarbij we voor de start, nu,  gekozen hebben voor de combinatie 1/2A met 1/2B, 3 met 4, 5 met 6, 7 met 8.

De leerkrachten verkennen met de kinderen het thema door te praten over wat ze al van het onderwerp weten. Al pratende ontstaan vaak vragen; de onderzoeksvragen. De kinderen zullen deze onderzoeksvragen uitwerken, de manier waarop, varieert per groep.

Bij het jonge kind ligt de nadruk met name op het ervaren en beleven van, bij de oudere kinderen gaat het om kennis/informatie verzamelen en uitwerken.

We maken gebruik van de kaarten van Topondernemers naast het lenen van boeken bij de bibliotheek en het opzoeken van informatie op de laptops in een geschikte omgeving.

De eerste ervaringen zijn erg positief, ieder atelier wordt na afloop ook besproken met de kinderen.

Loop eens binnen bij de groep van uw kind om te bekijken en te horen wat er al gedaan is deze eerste 3 weken.

Iedere cluster (1/2 A met 1/2B, 3 met 4, 5 met 6, 7 met 8) heeft dit schooljaar de beschikking over een biebpasje zodat we ook boeken kunnen lenen.

Materialen van thuis over het thema blijven welkom!

Afbeeldingsresultaat voor ontdekkend leren              Afbeeldingsresultaat voor menselijk lichaam           Afbeeldingsresultaat voor familie                             

 

bijlage schoolgids

In de eerste schoolweek hebben alle ouders de Bijlage Schoolgids 2018-2019 ontvangen via Schoudercom. In deze bijlage staat alle praktische informatie over komend schooljaar. De Bijlage Schoolgids verschijnt dan ook elk jaar opnieuw.

In de Bijlage Schoolgids die u nu ontvangen heeft staat toch nog een foutje. Bij Jeugdgezondheidszorg onder het kopje Inloopspreekuur, staan data van vorig schooljaar.

Op het moment dat we de nieuwe data ontvangen van onze jeugdverpleegkundige, zullen we deze direct via Schoudercom doorgeven.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Afbeeldingsresultaat voor oeps foutje 

 

Bag2School

Het is nu nog heerlijk weer voor de korte broeken en T-shirts.

Maar over niet al te lange tijd moet de herfst- en winterkleding weer uit de kast.

Tijd om op te ruimen.

Op maandag 8 oktober organiseert onze Oudervereniging weer de kledingactie: Bag2School. Vorig schooljaar was deze actie een geweldig succes met een flinke opbrengst!

 

Dus alle kleding die nog goed is (ook schoenen, beddengoed, knuffels), kan ingeleverd worden op school.

De opbrengst van de kilo's opgehaalde kleding wordt gebruikt voor onze kinderen.

Vanaf maandag 10 sept. kunnen de kledingzakken in de aula worden ingeleverd.

                                                                                                             Afbeeldingsresultaat voor bags to school    

Tussenschoolse opvang

Beste Ouders,

 

Namens het overblijfteam heet ik alle kinderen weer van harte welkom tijdens het overblijven in het nieuwe schooljaar.

 

Zoals misschien al bekend is gaan we vanaf nu verder onder de nieuwe naam Kion Broodnodig. Dit is de stichting van Kion die de TSO op een aantal scholen verzorgt, waaronder de Vuurvlinder. Voor uw kinderen verandert er niets. We blijven op dezelfde manier over en het wordt door dezelfde mensen gedaan. Er veranderen vooral administratieve zaken. Daarom hieronder even een overzicht:

 

* Inschrijven nieuwe kinderen:

Dit kan direct op de website van Kion. U hoeft geen formulieren meer in te leveren.

Http://www.kion.nl/inschrijven

 

* Wijzigen van vaste dagen :

Http://www.kion.nl/wijziging-doorgeven

 

* Incidentele wijzigingen bij bv ziekte:

dit kan via de mail tsovuurvlinder@kion.nl of de voicemail van de overblijftelefoon 06-10513085

 

* Voor vragen over facturen:

Kion Klantenrelaties 024-3822655

 

* Vragen over de dagelijkse gang van zaken tijdens het overblijven en klachten:

De coördinator W.Schoenmakers 06-10513085

 

Nieuwe ouders wijs ik graag op de maillijst “Ouders van Overblijfkinderen” binnen schoudercom. Via deze lijst krijgt u nieuwtjes over het overblijven op de Vuurvlinder.

 

We gaan er dit jaar weer een gezellig overblijfjaar van maken. Hebt u zin om ons daarbij te komen helpen dan bent u van harte welkom!!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Wilbert Schoenmakers                                            Afbeeldingsresultaat voor overblijven op basisschool

Coördinator TSO

Kion Broodnodig

Basisschool de Vuurvlinder

 

 

Vragenlijst AVG

Eind vorig schooljaar hebben we de vragenlijst Toestemmingsvragen beeldmateriaal uitgezet naar alle ouders. In het kader van de nieuwe wetgeving (AVG) moeten we alle ouders toestemming vragen voor het plaatsen van beeldmateriaal (foto/film) van leerlingen op Schoudercom, facebook, website, schoolgids etc.

Helaas hebben pas enkele ouders de lijst ingevuld.

Dit betekent dat we op dit moment geen beeldmateriaal kunnen plaatsen op bijv. onze website. De groepsfoto's van vorig schooljaar zijn verwijderd, maar nieuwe foto's kunnen we niet plaatsen omdat we niet weten of ouders wel of geen toestemming geven.

Op het moment dat we van alle leerlingen weten of ze wel of niet op de foto mogen, kunnen we een keuze maken in het plaatsen van foto's.

 

Daarom nogmaals de oproep: Vult u a.u.b. de vragenlijst in. Deze is te vinden in Schoudercom, rechtsboven bij Mijn gegevens.

Deze vragenlijst is overigens altijd in te zien en aan te passen.

                                                                                                                                                                                                      Afbeeldingsresultaat voor toestemming avg basisschool                                         

 

 

infoavond

Denkt u nog aan de infoavond?

 

De informatieavond wordt vanavond (6 sept.) gehouden in de klas van uw kind. Vooraf is er koffie/thee in de aula.

Er zijn drie verschillende rondes:

 

18.30 - 19.15 uur Groep 8 (met info over het voortgezet onderwijs)

19.30 - 20.15 uur Groep 7, groep 5 en de groepen 1-2

20.30 - 21.15 uur Groep 6, groep 4 en groep 3

 

 

 Afbeeldingsresultaat voor informatieavond basisschool

 

 

 

 

 

     

Actie basisschooldirecteuren

Basisschooldirecteuren voeren vanaf half september actie voor meer salaris en minder werkdruk. Als eerste actie wil de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) dat woensdag 12 september op alle basisscholen het brandalarm afgaat voor een ontruimingsoefening.

De ludieke actie om 09.00 uur geeft volgens de schoolleiders een duidelijk signaal: "Alle leerlingen de school uit! Zo zal in heel Nederland zichtbaar zijn dat schoolleiders alarm slaan", staat in een verklaring van de AVS. De organisatie roept de schooldirecteuren op om foto's van de ontruiming te delen via onder meer Twitter.

 

Na de onderwijsstakingen zijn basisschoolleraren er aardig op vooruit gegaan. Schooldirecteuren, adjunct-directeuren en ander ondersteunend personeel zijn er echter nauwelijks op vooruit gegaan.

Sommige leraren verdienen nu meer dan schoolleiders en daarom vinden ze het tijd om voor zichzelf op te komen. "Het kan niet zo zijn dat een leidinggevende, een adjunct, minder verdient dan een leraar, terwijl zijn verantwoordelijkheid veel groter is", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

 

Ook de Oeverwal-directeuren doen mee aan deze actie. Dus op 12 september gaat ook deze directeur Alarm slaan!!!

 

Peter Kock

 

( In de media staat vandaag een oproep aan de hele publieke sector om te gaan staken. Inzet is de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Deze belastinginkomsten zouden namelijk erg goed gebruikt kunnen worden in het onderwijs, de zorg en politie.

Op het moment dat er meer duidlijkheid is over de actie, dan zal ik u berichten.)

 

Afbeeldingsresultaat voor schoolleiders slaan alarmKalenderwijziging

Op de kalender in Schoudercom is de volgende wijziging doorgevoerd:

Het tweede rapport en de rapportgesprekken zijn verplaatst vanwege de Avondvierdaagse.

Het tweede rapport gaat mee op vrijdag 21 juni. De rapportgesprekken volgen op 24 en 27 juni. 

Afbeeldingsresultaat voor kalenderwijziging

 

 

gymles 21 september 2018

In verband met de scholensportdag van alle groepen 7 van Beuningen, zal de gymles van de rest van de kinderen niet doorgaan. Alle locaties zijn namelijk bezet door de sportende  kinderen van alle scholen. Deze dag vervallen dus alle gymlessen maar wellicht kunnen we nog wel even buiten spelen.

 

Inline image

Loading...