Basisschool De Vuurvlinder

FAQ | Inloggen
 
 

Nieuwsbrief nr. 3 17-18

VanDirectie-mailbox (Peter Kock)

AanIedereen in alle groepen

6ac051e61a209761c40411fa388dc18e

De Nieuwsvlinder

Nieuwsbrief van basisschool De Vuurvlinder, Beuningen

Op naar de Kerst

De Kerstvakantie komt eraan en we maken ons op voor de laatste schooldag van dit kalenderjaar. De school is mooi aangekleed met kerstbomen, guirlandes en lichtjes. Daarmee komt er direct een gezellige sfeer in het gebouw. Alles is klaar voor de kerstviering met de kerstmusical "Scrooge", van groep 6.

De eerste 16 weken van De Vuurvlinder zitten er bijna op. Er is hard gewerkt aan het nieuwe concept en we kunnen inmiddels tevreden terugkijken op een mooie start van De Vuurvlinder. Op vele fronten draait de school al zoals we dat graag zien, op andere fronten zijn we in ontwikkeling en maken we kleine en grote stappen die horen bij een nieuwe school met een nieuw concept.

De tijd vliegt voorbij. En dat is altijd een goed teken!

 

Dit is de laatste Nieuwsvlinder van 2017. Namens alle leerlingen en het hele team van De Vuurvlinder wensen we u dan ook alvast een heel gezellig Kerstfeest en een goed begin van 2018!

 

 

De vlag in top

De afgelopen weken hebben we gevlagd voor Sinterklaas. Sint heeft ons land echter weer verlaten en zijn vlag is gestreken.

Samen met de leerlingenraad hebben we onze nieuwe vlag gehesen.

Voortaan wappert de echte Vuurvlindervlag in top.

 

vlag

 

TopOndernemers

 

U heeft in de afgelopen nieuwsbrief al kunnen lezen over de methode Topondernemers. De methode Topondernemers is onze bron voor het werken in de ateliers.

 

Van het werken in groepjes zijn we voorzichtig gestart met het  groepsdoorbrekend werken binnen een thema. Dit is begonnen met het thema Sinterklaas en nu rondom Kerstmis. Omdat ons atelieronderwijs op de middagen is en onze gymtijden ook, hebben we voor Sinterklaas en Kerst gekozen voor de clusters 1-2-3, 4-5, 7-8. De tijd van het jaar leent zich ervoor om dan hoofdzakelijk creatief bezig te zijn. Groep 6 is bezig geweest rondom de Musical. Niet alleen het oefenen, maar ook werken aan een rolbiografie en verdieping in de tijd van 1850, de tijd waarin de musical zich afspeelt, zijn in de Ateliers voorbij gekomen. Na de kerstvakantie zal  groep 6 opnieuw onderdeel van een cluster worden, cluster 4-5-6. Binnen de clusters wordt aan dezelfde thema's gewerkt.

 

Met het groepsoverstijgend werken maken we in de middenbouwgroepen (cluster 4-5-6) even pas op de plaats. Het leren kennen van de methode, het verwerken van de opdrachtenkaarten en het samenwerken met kinderen uit andere groepen en andere leeftijdscategorieen vraagt nog erg veel van de kinderen, zeker ook gezien het grote verschil in leeftijd en ontwikkeling. In de middenbouw willen we ons eerst nog verder oriënteren op de manier van werken. Wel zullen de kinderen binnen hun groep weer meer keuzes kunnen maken in de keuze ateliers.

 

Na de kerstvakantie beginnen we in de midden en bovenbouw ook met de zogenaamde 'verplichte' Ateliers. Hierbij is er geen keuze mogelijk voor de kinderen en werken alle kinderen gewoon binnen hun eigen leerjaar. Voor de kinderen in de groepen 4 t/m 8 zullen we gaan starten met een ander onderdeel van de methode Topondernemers. Het zogenoemde 'TopTopo' en 'Topo-wereld', waarin topografische en aardrijkskundige elementen aan bod gaan komen. Top-Canon, waarin de elementen van de vaderlandse geschiedenis een specifiekere plaats gaan krijgen en later Top-Techneut waarin techniek een plaats krijgt. Daar waar het kan worden deze elementen met elkaar verbonden. De kinderen gaan nog wel steeds uit van een opdrachtenkaart en verkennen en ontdekken op deze manier de wereld. Voor elke leerling ontstaat op deze manier een eigen 'Atlas' en 'Canon". De leerstof die hoort bij deze onderdelen van 'Topondernemers' is verdeeld over de groepen van de midden en bovenbouw, zodat uw kind alle onderdelen aan het eind van groep 8 aangeboden heeft gekregen. 

 

Het werken aan opdrachten van topondernemers in clusters gebeurt soms in een andere klaslokaal, of bij een andere leerkracht. Dit zegt niets over het niveau van het aangeboden atelier. Alle opdrachten hebben een basisniveau waarbij verdieping mogelijk is. De kinderen kunnen ook met eigen onderzoeksvragen verder gaan wanneer zij de opdrachten uitgevoerd hebben. Het is dus een misvatting, dat een atelier in een klaslokaal van een hogere of lagere groep, iets zegt over de moeilijkheidsgraad van de opdracht.

 

Het werken in de Ateliers is een andere manier van werken en kennis vergaren dan de meeste ouders gewend zijn. Ook voor ons als leerkrachten en leerlingen is dit een andere manier van omgaan met de lesstof. Het vergt ook andere vaardigheden die we ons eigen moeten maken. Het zijn gedeeltelijk de 21 eeuwse vaardigheden die wij in ons nieuwe onderwijs concept een belangrijke plaats willen geven. Dit betekent dat we ook op een andere manier moeten gaan denken en kijken naar het onderwijs. Dit wil niet zeggen dat de kinderen leerstof missen. Het zal alleen op een andere manier verwerkt en gepresenteerd worden en de beoordeling (toetsing) zal ook op een andere manier gaan plaatsvinden. Hiermee zijn wij als school nog vol in ontwikkeling. In het nieuwe jaar willen wij graag een informatie avond voor alle ouders geven waarin we u laten zien en ervaren hoe de methode 'Topondernemers' werkt. De exacte datum zullen wij nog met u communiceren.

 

Wellicht heeft u ook in de Koerier de advertentie gelezen waarin vrijwilligers worden gevraagd om de ateliers op een structurele basis extra handen te geven. Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden en kunnen we melden dat in de cluster 1-2-3 iedere donderdagmiddag Carla Hogenkamp zal assisteren bij de ateliers, haar basisplaats zal in groep 1-2b zijn. In de cluster 4-5-6 zullen vanaf 27-11-2017 iedere maandagmiddag Marga Kokke en Nienke Scholten assisteren bij het atelieronderwijs. De basisplaats van Marga is in groep 4, van Nienke in groep 5. Na de kerstvakantie start Hanny Stokkermans in cluster 1-2-3 met als basisplaats groep 1-2a.

Natuurlijk vinden we het fijn als u als ouder ook kunt assisteren bij de opdrachten in het atelieronderwijs. Neemt u dan even contact op met de groepsleerkracht(en). U bent van harte welkom, ook als het incidenteel is.

 

Kijk-middagen en voorlichtingsavond

Van verschillende ouders hebben we de vraag gehad of ze eens een atelier mogen zien of beleven. Natuurlijk mag dat, graag zelfs. Voor alle ouders hebben we een meedraai middag gepland, waarop u kunt komen kijken en ervaren hoe uw kind in de ateliers werkt.

Deze middagen zijn op:

 

Maandag 22-01-2018 voor groep 4-5-6 van 13.30-14.30 uur.

Dinsdag 23-01-2018 voor groep 1-2-3 en groep 7-8 van 13.30-14.30 uur.

 

Vooraf kunt u van 13.15-13.30 een kopje koffie drinken in de aula.

 

Daarnaast zal er op 22-02-2018 een voorlichtingsavond zijn over de methode Topondernemers. U maakt dan kennis met het theoretische deel van de methode. Ook zullen de ateliers nogmaals worden uitgelegd. De ouders van de kinderen uit groep 4 t/m 8 zijn welkom van 18.30-19.30 uur. De ouders van de kinderen uit groep 1-2 en 3 zien we graag vanaf 19.30 uur.

 

 

Probleem betalen ouderbijdrage

Het blijkt dat een aantal mensen de ouderbijdrage terug gestort heeft gekregen. Dit komt doordat we het rekeningnummer van voorheen De Kameleon gebruiken, en de nieuwe naam van de school is nog niet goed verwerkt bij de bank. Wij zijn hiermee bezig met de kamer van koophandel en de bank.

Tot die tijd het vriendelijke verzoek om bij de storting van uw ouderbijdrage van 37,50 euro tijdelijk de naam van de oude school te vermelden:

 

NL 28 RABO 0107 207 346 t.n.v. oudervereniging De Kameleon

We hopen het zo spoedig mogelijk in orde te kunnen maken.

Met excuses voor het ongemak.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Loes Hermens, penningmeester van de oudervereniging

Nieuws van Beuningen samen in beweging

De kerstvakantie en het nieuwe jaar nadert. Er is de afgelopen periode weer een hoop gebeurd in de gymlessen. Esther Timmermans heeft onlangs definitief afscheid genomen van haar werkzaamheden als Buurtsportcoach. We zullen Esther gaan missen, maar hebben er een leuke collega bij gekregen, namelijk Mitch Orth. Ook dit schooljaar zijn er in de lessen van Judith en Mitch een aantal HAN of ROC stagiaires actief. Op de dinsdag lopen bij Judith, Gedeon en Maaike stage, op de donderdag Gedeon samen met Lars en Mick. Bij Mitch zijn op dinsdag Jorn en Belle, op donderdag Jorn met Job.

Wij wensen de stagiaires heel veel succes en vooral veel plezier. In deze periode hebben we de activiteit van De Nationale Sportweek kunnen uitvoeren. Op donderdag 12 oktober waren de weergoden ons goed gezind en konden diverse scholen de spannend stuntstep en skateboard clinic uitvoeren. De clinic werd gegeven door Waalhalla Nijmegen. De kinderen en docenten waren erg enthousiast !
 

Tot slot heeft Turnvereniging De Hazenkamp diverse clinics gegeven op de scholen. Deze werden zeer enthousiast onthaalt. We gaan ons best doen om ook het nieuwe jaar sportverenigingen clinics te laten verzorgen in de gymles.

 

Wij wensen iedereen alvast een fijne kerstvakantie en een goed 2018!

 

Met sportieve groet,

Buurtsportcoaches Sport en Onderwijs,
 

Judith de Backer jdebacker.bscbeuningen@gmail.com

Mitch Orth morth.bscbeuningen@gmail.com

www.beuningen.nl/sameninbeweging

                           

Kerst met Kleuters in de H. Corneliuskerk

Inline image

Op 24 december om 15.00 uur zal in de Corneliuskerk, Dorpssingel 1 in Beuningen ‘Kerst met Kleuters’ worden gevierd, m.m.v. de werkgroep ’t Verhalenuurtje en kinderkoor ‘De Triangeltjes’ o.l.v. Leon van Mook. Het kerstverhaal wordt gespeeld door de kinderen van ’t Verhalenuurtje. Deze viering is vooral geschikt voor peuters en kleuters. De kinderen mogen verkleed als herder of engel naar de kerk komen.

Om 18.00 uur is er in de kerk een gezinsviering m.m.v. kinderkoor ‘De Triangeltjes’ o.l.v. Leon van Mook en soliste Miréya Derksen.

Eerste en Tweede Kerstdag is de kerk tussen 14.00 en 16.00 uur geopend om er even binnen te lopen en de kerststal te bekijken.

Iedereen is van harte welkom!

Agenda

21 december: Kerstviering

22 december: start kerstvakantie om 12.00 uur

22 januari: kijkmiddagen ateliers groep 4-5-6

22 januari: Scholenmarkt voor ouders groep 7 en 8 op het Dominicus College

23 januari: kijkmiddagen ateliers groep 1-2-3 en groep 7-8

2 februari: eerste rapport

6 en 8 februari: rapportgesprekken

 

Volgende Nieuwsvlinder in de week van 22 januari

B6200a9361cab8dec0263feb225f0454
Loading...