Basisschool De Vuurvlinder

FAQ | Inloggen
 
 

Nieuwsbrief nr. 4 17-18

VanDirectie-mailbox (Peter Kock)

AanIedereen in alle groepen

De Nieuwsvlinder

Nieuwsbrief van basisschool De Vuurvlinder, Beuningen

Op naar carnaval

Het is dit jaar maar een korte periode van de kerstvakantie naar de voorjaarsvakantie. In deze vijf weken worden de Cito-toetsen afgenomen, de rapporten geschreven en de rapportgesprekken gehouden. Een drukke tijd op weg naar weer een weekje vakantie.

 

Op 9 februari vieren we carnaval op school. Het belooft een geweldig feest te worden met een nieuwe opzet die past bij onze nieuwe school. Na carnaval volgt een lange periode waarin we weer in alle rust verder kunnen bouwen aan ons nieuwe concept.

 

Inline image

Citotoetsen

Afgelopen periode zijn in bijna alle groepen de citotoetsen afgenomen. Op het gebied van rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen worden twee keer per jaar toetsen van cito afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden ingevoerd in ons leerlingvolgsysteem. Op deze manier kunnen we de ontwikkeling van onze leerlingen volgen en krijgen leerkrachten inzicht in de vaardigheden van de leerlingen. Zo weten ze of een leerling gemiddeld (III), hoog (I) of juist laag (V) scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De resultaten van de toetsen geven aan in hoeverre een leerling gegroeid is en waar aandachtspunten liggen.

Maar ook een citotoets blijft een momentopname en is geen doel op zichzelf. De poitiek heeft dan ook het plan om het toetsen van kleuters te stoppen. In het regeerakkoord staat:

Geen afname van kleutertoetsen binnen leerlingvolgsysteem: Binnen het leerlingvolgsysteem zullen er gedurende de kleuterperiode geen toetsen worden afgenomen.

 

Vooruitlopen op deze plannen hebben veel scholen besloten om per direct te stoppen met het afnemen van toetsen in groep 1-2. Ook op onze school zijn de citotoetsen bij de kleuters niet meer afgenomen. Om de ontwikkeling van onze kleuters goed in beeld te krijgen gebruiken we wel een observatiesysteem genaamd KIJK.

 

Ook de leerlingen van groep 8 hebben de laatste weken geen citotoetsen gemaakt. Zij hebben deze toetsen al eerder dit schooljaar gedaan in aanloop naar de adviesgesprekken. In april maken de leerlingen van groep 8 de cito-eindtoets.

 

Inline image

Rapporten

Op De Vuurvlinder willen we graag rapporteren met een (digitaal) portfolio waarin de ontwikkeling van onze leerlingen zichtbaar wordt. Zover zijn we echter nog niet. Dit jaar werken we nog met een traditioneel rapport zoals u dat gewend bent. Nieuw is wel dat er een kind-blad is toegevoegd waarop leerlingen enkele dingen over zichzelf schrijven. Dit is alvast een klein opstapje naar een portfolio.

 

Het (papieren) rapport geven we graag mee in de rapportklapper van de vorige school. Op deze manier hoeven we voor één schooljaar geen nieuwe rapportklappers aan te schaffen. Zowel de Fontein als De Kameleon maakten gebruik van deze rapportklappers. In de groepen is al gevraagd om deze rapportklappers mee naar school te nemen. Leerlingen van de groepen 1-2 en 3 krijgen hun rapport in een nieuw rapportmapje.

 

Op dinsdag 6 en donderdag 8 februari worden de rapportgesprekken gehouden voor alle groepen. U wordt komende week uitgenodigd via Schoudercom om in te tekenen voor deze gesprekken.

Alleen groep 8 heeft geen rapportgeprekken. In december 2017 zijn alle ouders al geweest voor het adviesgesprek over het voortgezet onderwijs.

 

Inline image

Ateliers

Kijkmiddagen Ateliers

Op maandag 22 januari en dinsdag 23 januari waren de kijkmiddagen voor de ateliers. We hebben op beide dagen een aantal ouders mogen verwelkomen om mee te kijken bij de ateliers in de school. De sfeer was ontspannen en veel ouders waren in positieve zin verrast over de samenwerking tussen de kinderen en het oefenen van onderzoeksvaardigheden.

 

Fijn dat er veel ouders ook even door de school heen liepen om bij de ateliers van de andere groepen te kijken, een mooie doorgaande lijn werd zo zichtbaar. Een aantal ouders vroeg of ze een keer mee mochten helpen. Informeer gerust eens bij de leerkracht van uw kind. Zoals u heeft kunnen zien en ervaren hebben de ateliers ‘vele handen’ nodig.

Bedankt voor jullie aanwezigheid en de feedback die we mochten ontvangen.

 

Voorlichtingsavond

Na de kijkmiddagen, die we inmiddels achter de rug hebben, is er op 22-02-2018 een voorlichtingsavond over de methode Topondernemers. U maakt dan kennis met het theoretische deel van de methode. Ook zullen de ateliers nogmaals worden uitgelegd. De ouders van de kinderen uit groep 4 t/m 8 zijn welkom van 18.30-19.30 uur. De ouders van de kinderen uit groep 1-2 en 3 zien we graag vanaf 19.30 uur.

 

Afbeeldingsresultaat voor top ondernemers

Verkeerssituatie

Het blijft een lastig punt en soms lijkt het of we allemaal wachten tot het een keer mis gaat ... Toch mag dat niet gebeuren en kunnen we er alleen samen voor zorgen dat onze leerlingen (uw kinderen) veilig naar school kunnen.

 

Dus nog een keer voor de duidelijkheid:

- Gebruik de parkeerplaatsen vóór de school (ruimte genoeg);

- Niet parkeren op de stoep waar onze leerlingen moeten oversteken (dáár gaat het nog een keer mis);

- Kom vooral lopend en fietsend naar school (met een paraplu of een regenjas gaat dat prima).

 

Onze wijkagent zal weer wat vaker in de buurt zijn. Tot nu toe heeft hij alleen gewaarschuwd ... en een gewaarschuwd mens telt voor twee!

 

Afbeeldingsresultaat voor parkeren bij basisschool

Invallers bij ziekte of verlof van de leerkracht

Het is al langer bekend dat het heel lastig is om vervangers te krijgen als er een leerkracht ziek of afwezig is. Oeverwal is aangesloten bij de vervangerspool van IPPON. De laatste dagen horen we echter weer steeds vaker geluiden dat er geen invallers beschikbaar zijn. Bij plotselinge uitval kan het dus zomaar zijn dat we geen invaller kunnen krijgen. De eerste dag zullen we altijd voor opvang zorgen. De kinderen zullen dan verdeeld worden over een aantal andere groepen. Dit is natuurlijk verre van ideaal maar het is niet anders. In het uiterste geval kan het zijn dat wij u vragen om uw kind een dag thuis te houden. Wij zullen u dan tijdig via Schoudercom berichten.

 

Afbeeldingsresultaat voor zieke leerkracht

De Vuurvlindershow

Uit één van de vergaderingen van de leerlingenraad kwam het idee om op De Vuurvlinder een talentenjacht te organiseren. Een prima idee waar we dan ook direct mee aan de slag zijn gegaan. Op vrijwliige basis kunnen leerlingen, leerkrachten en zelfs ouders binnenkort een spetterend optreden verzorgen. De naam voor deze happening is geworden: De Vuurvlindershow. Dit jaar zijn er twee shows in de ochtend van de woensdagen 14 maart en 6 juni. Er is een flyer in de maak met alle info over De Vuurvlindershow en een aanmeldformulier.

 

Afbeeldingsresultaat voor talentenjacht

Carnaval op De Vuurvlinder

Vrijdag 9 februari vieren we carnaval op de Vuurvlinder. We hopen dat alle kinderen verkleed op school komen. We starten om 8.20 uur. Er is die dag geen inloop.

 

Groep1-2 en 3 gaan tot 12.00 naar schoolVoor de kinderen van groep 4 t/m 8 draaien we een continurooster. Zij zijn om 13.30 uit.

 

Vanuit school wordt een lunch verzorgd. Voor elk kind zijn er twee broodjes. Mocht uw kind hier niet voldoende aan hebben, geeft u dan wat extra's mee. We gaan er een leuke dag van maken met o.a. een bingo, hossen, optredens van leerkrachten en ouders en als klap op de vuurpijl een ... Dat blijft nog een verrassing.

 

De Vuurvlinder viert carnaval op een andere manier dan u misschien gewend bent van voorgaande jaren. Wij hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om geen optocht te lopen. Serpentines zijn in school welkom! Spuitbussen en confetti mogen thuisblijven.

 

De werkgroep Carnaval, de hulpouders, de kinderen en het team hebben er veel zin in!

Inline image

Agenda

2 februari: Rapporten

6 en 8 februari: Rapportgesprekken

12 t/m 16 februari: Voorjaarsvakantie

22 februari: Infoavonden ateliers

1 maart: Studiedag (leerlingen vrij)

5 en 8 maart: Open Dagen

 

Volgende nieuwsvlinder in de week van 5 maart.

Loading...