Basisschool De Vuurvlinder

FAQ | Inloggen
 
 

Nieuwsbrief nr. 1-17/18

VanDirectie-mailbox (Peter Kock)

AanIedereen in alle groepen

De Nieuwsvlinder

Nieuwsbrief van basisschool De Vuurvlinder, Beuningen

De eerste Nieuwsbrief van De Vuurvlinder

De Vuurvlinder vliegt verder

 

Voor u ziet u de eerste Nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018. In de afgelopen weken heeft u al enkele malen een nieuws-update gehad over de vlucht van De Vuurvlinder. We zijn weer een stap verder en vanaf nu verschijnt voortaan weer regelmatig de echte Nieuwsbrief.

 

De opening van De Vuurvlinder lijkt al weer lang geleden. Zowel de leerkrachten als de leerlingen beginnen dan ook al aardig in het ritme te komen. In de groepen is hard gewerkt aan het samensmelten van de twee scholen. In de Gouden weken hebben we daarom extra aandacht besteed aan groepsvorming en kennismaking. In veel groepen begint het Fusieschool-gevoel dan ook al plaatst te maken voor het Vuurvlinder-gevoel. En dat is de bedoeling.

 

We hebben de kennismakingsgesprekken achter de rug. Gesprekken met een wat andere opzet. Voorheen waren het toch vaak de leerkrachten die 10 minuten gebruikten om veel informatie te geven, deze keer waren het de ouders die veel aan het woord waren om te vertellen over hun kind(eren). Een andere opzet die door de leerkrachten als erg zinvol en informatief is ervaren.

 

Afbeeldingsresultaat voor 10 minuten gesprekken

 

Na een aantal weken hard werken is De Vuurvlinder op de goede weg. We weten dat er nog veel moet gebeuren, maar we kunnen terugkijken op een goede startperiode.

De weken lijken voorbij te zijn gevlogen. En dat is vaak een goed teken!

Nieuw format

Dit jaar gebruiken we voor het eerst het template van Schoudercom voor onze nieuwsbrief. Dit is een nieuwe functie van Schoudercom, die voorziet in een vast format. Dit format kan snel en gemakkelijk met artikelen gevuld worden.

Als naam voor onze nieuwsbrief hebben we gekozen voor: De Nieuwsvlinder.

 

Nieuwe website

We zijn online! Onze compleet nieuwe website is te vinden op www.devuurvlinder.school

 

Inline image

 

De nieuwe website is er een met vele mogelijkheden. Er is ook een App voor deze website die al te gebruiken is. De App heet Schoolwapps en zou in de toekomst nog wel eens de opvolger van Schoudercom kunnen worden. Zover is het nog niet, want de mogelijkheden van Schoolwapps zijn nu nog erg beperkt. U kunt dan ook nog niet inloggen op deze app.

Ook de vulling van onze nieuwe website is nog beperkt. De website is nu gevuld met basisinformatie. De komende tijd gaan we ons best doen om de website verder te vullen.

Schooldocumenten

Het starten van een nieuwe school geeft drukte op vele gebieden. Het onderwijs aan onze leerlingen staat altijd voorop, met als gevolg dat andere zaken soms wat langer blijven liggen. Zo wordt er nog hard gewerkt aan de afronding van ons nieuwe schoolplan en een compleet nieuwe schoolgids. Ook de bijlage van de schoolgids wordt opnieuw geschreven.

Zodra deze documenten gereed zijn en in onze MR zijn besproken, worden ze gepubliceerd via Schoudercom en onze nieuwe website.

Digitale verwerking

De meeste problemen met onze Chromebooks zijn achter de rug. Toch zijn er nog steeds wat kinderziektes en zorgt de software van Gynzy nog wel eens voor (inlog)problemen. De ene dag gaat alles perfect, de andere dag zijn er problemen. Gelukkig krijgen we alle medewerking van Gynzy en pakken ze onze foutmeldingen goed op.

 

Digitale verwerking op niveau vraagt ook een andere benadering van de leerkrachten. De computer zorgt tijdens een les voortdurend voor inzicht in de de verwerking van de stof door onze leerlingen. Dat geeft enorm veel duidelijkheid, maar vraagt ook een andere manier van instructie geven. Dit zijn zaken waar we op team-niveau verder over nadenken en praten. Het zijn de vernieuwingen in ons onderwijs die we voor ogen hadden tijdens de voorbereiding van De Vuurvlinder. Met behulp van Gynzy gaan we hierin onze weg ongetwijfeld vinden. We hebben de tweede training van Gynzy inmiddels achter de rug. We blijven in ontwikkeling.

 

Afbeeldingsresultaat voor kind op laptop

 

Voor de onderbouw zijn afgelopen week eindelijk ook de tablets gearriveerd. Onze leerlingen hebben er lang op moeten wachten. De groepen 1-2 en 3 krijgen elk de beschikking over 5 nieuwe tablets. Zodra ze geïnstalleerd zijn gaan ze zo snel mogelijk de groepen in.

 

Ateliers

Op De Vuurvlinder zijn we inmiddels gestart met de ateliers. Voor de ateliers maken we gebruik van de methode ‘Topondernemers’. Het eerste thema voor de gehele school is het thema ‘ik,jij,wij/samen’.  De onder- en middenbouw is bezig geweest met het maken van stambomen, speelgoed maken van kosteloos materiaal, mijn huis, plattegronden etc. De bovenbouw is bezig geweest met vluchtelingen, gastarbeiders en de politiek. In de bovenbouw zijn ook al gastsprekers geweest.

 

De kinderen werken aan de opdrachten nog in de eigen klas. Zo kan iedereen goed wennen aan de nieuwe manier van werken en de nieuwe methode.

Vanaf 5 oktober zullen de kinderen werken aan het thema van de kinderboekenweek, het gaat dan over bang zijn en gevoelens. In de groepen zullen dan verschillende activiteiten zijn.

 

Afbeeldingsresultaat voor topondernemers

 

Na de herfstvakantie zullen de kinderen binnen een nieuw thema van Topondernemers mogen kiezen uit verschillende opdrachten en gaan dan in groepjes verwerken. De kinderen werken dan nog wel samen met kinderen uit hun eigen groep.

 

Vanaf de aankomst van Sinterklaas tot en met Kerst zullen we met de ateliers groepsdoorbrekend gaan werken. De kinderen kunnen dan opdrachten kiezen en verwerken dat met een groepje. Tot januari maken we een combinatie van groep 1/2-3-4, 5-6 en 7-8.

 

Voor de ateliers hebben we regelmatig hulp nodig, de leerkrachten zullen dan een oproep uitdoen op schoudercom. Daarnaast gaan we op zoek naar actieve vrijwilligers die gedurende langere tijd kunnen worden ingezet in onze ateliers.

Wilt u daar meer informatie over of bent u zelf wellicht zo’n vrijwilliger? Dan kunt u contact opnemen met Brigitte Lucassen, onze coördinator van de ateliers.

Nieuws uit de groepen

Groepen 1-2: 

Deze week is de kinderboekenweek begonnen. Ook in de kleutergroepen hebben we het over ‘griezelen’. Centraal hiervoor staan deze 2 prentenboeken:

 

Inline imageInline image

 

Rondom deze boeken gaan we activiteiten doen zoals; een dierengeluidenspel, een kringgesprek over ‘bang zijn’ , uiltjes knutselen etc. Onze speelhuizen worden omgetoverd tot spannende boshutjes, versierd met echte takken. Komt u maar eens een kijkje nemen!

 

Groep 3:

De kanjers van groep 3

Even een klein berichtje uit groep 3. Weten jullie al wat een geweldig gezellige klas dat is? In slechts zes weken kunnen deze kinderen al echte boekjes lezen, sommen maken en heel mooi schrijven. Ze hebben al heel veel geleerd in deze paar weekjes. Maar wat het allerbelangrijkste is; ze zijn heel gezellig en lief voor elkaar en voor de juffen, hoe fijn is dat! De klas heeft zeker een weekje vakantie verdiend na dat harde werken, dan kunnen we na de vakantie er weer lekker tegen aan.

 

Groep 4:

In de eerste nieuwsbrief een dikke pluim voor alle kinderen van groep 4. Ze hebben veel geduld moeten hebben in het begin! De chromebooks lieten op zich wachten. Daarna hebben ze zich razendsnel het werken op de chromebooks aangeleerd. Ook de nieuwe spellingsmethode is pittig maar o wat kennen ze de vier gebaren en regels al goed!

In de klas leren we met en over elkaar en zijn we al aardig op weg een fijne groep te worden.

Na de herfstvakantie werken we toe naar een leerzaam cultureel uitje. Een bezoek aan kasteel Wijchen, op donderdag 23 november, waar we leren over Emilia en haar leven op het kasteel.

Zet u de datum vast in de agenda? Binnenkort komt er een oproep om te rijden en begeleiden op die ochtend. 

 

Groep 5: 

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt in groep 5: de kinderen hebben geleerd hoe ze moeten werken met hun chromebooks, hoe de nieuwe spelling-, taal-, en rekenmethode in elkaar zitten én hoe de ateliermethode 'Topondernemers' werkt. De eerste weken moesten we nog aan elkaar wennen, maar inmiddels wordt het steeds meer één groep. Er worden speelafspraakjes gemaakt en nieuwe vriendschappen ontstaan. Afgelopen week hebben we in Wijchen kunnen genieten van het Verteltheater 'Brief voor de koning', met dank aan alle ouders die wilden rijden.

 

Griezelige Kinderboekenweek 2017, Janneke Schotveld

 

Komende week staat nog in het thema van de Kinderenboekenweek: 'Bang zijn en griezelen'. We werken hard en leren veel op alle gebieden!

 

Groep 6:

In de afgelopen periode hebben de kinderen hard gewerkt. De nieuwe methodes voor rekenen (Getal en Ruimte Junior) en taal en spelling (Staal) zijn in gebruik genomen en de leerlingen hebben al uitgebreid hun verwerking via Gynzy kunnen doen. De kinderen beginnen al goed te wennen.

Vorige week hebben de kinderen hun inlog gegevens voor Nieuwsbegrip en Ambrasoft gekregen. Veel kinderen hebben hier thuis al mee gewerkt en er zijn al kinderen die de software geactiveerd hebben. Nog niet iedereen heeft dit gedaan. Ouders vragen vaak wat hun kind thuis nog extra kan oefenen en dan zijn juist deze twee programma’s erg geschikt om de kinderen te laten oefenen met bijvoorbeeld de tafels en woordenschat/begrijpend lezen. Juist door dit veel en vaak te doen maken de kinderen zich deze vaardigheden steeds meer eigen.

Digibord spelletjes, tools en lessen voor het digitale schoolbord van GynzyAfbeeldingsresultaat voor ambrasoft

 

Verder zijn we hard aan het werk om in de groep een goede en gezellige sfeer te maken waarin de kinderen zich veilig voelen. Ook dit begint steeds meer vorm te krijgen.

Afgelopen week hebben we een bezoek gebracht aan het ‘Techniek Lab Beuningen’. Daar hebben de kinderen enthousiast gewerkt aan de diverse onderdelen van techniek. In het blog van Schoudercom heeft u daarvan al foto’s kunnen zien. Wilt u hierover meer weten kijk dan op hun site: www.technieklabbeuningen.nl .

Wij hebben voor de komende maanden opnieuw gereserveerd. De data zijn: donderdag 16 november (10:30-12:00 uur), Vrijdag 8 december, 19 januari, 9 februari, 23 maart, 20 april. Op vrijdag zijn de tijden van 9:00 uur tot 10:30 uur. Als het zover is zullen we u hieraan helpen herinneren.

 

 

Groep 7:

Nog eigenlijk maar 5 weken aan het werk en toch al zoveel geleerd en gedaan!

In groep 7 wordt natuurlijk net als in de andere klassen hard gewerkt. Veel nieuwe dingen die we samen uitzoeken en maken. Mensen die iets komen vertellen tijdens de ateliers. Er zijn al 3 gastsprekers geweest! Werkstukken en powerpoint-presentaties gemaakt, een zonnige sportdag groep 7 gehad, gezellige ouders ontmoet en nog meer. We zijn op de goede weg en dat is belangrijk.

Dit jaar komt bol te staan van de activiteiten en dat is altijd mooi om naartoe te werken. De Kinderpostzegelactie is net ingeleverd en met het bedrag dat onze kinderen hebben verzameld, zullen de goede doelen blij zijn!!!!! Hulde aan de jonge verkopers!

 

Stichting Kinderpostzegels

 

Nog een weekje en het is vakantie waarin we allemaal even uit kunnen slapen en waarna we weer met frisse moed aan de gang gaan.

Geniet van jullie kinderen, dat doe ik ook.

 

Groep 8:

Voortgezet onderwijs

Voor de leerlingen van groep 8 is het traject richting het voortgezet onderwijs begonnen. Afgelopen weken hebben alle leerlingen de Drempeltoets gemaakt. Deze toets is bedoeld om de leerlingen die in aanmerking komen voor leerweg ondersteunend onderwijs in beeld te krijgen. 11, 12 of 13 december krijgen de leerlingen de uitslag van deze toets en tevens ontvangen ze hun definitieve advies voor het voortgezet onderwijs.

Leerlingen die in aanmerking komen voor bovenstaand leerweg ondersteunend onderwijs, worden eerder ingelicht, aangezien de aanvraag voor het vervolgtraject 27 oktober verstuurd moet zijn.

 

Voorstelling

Dinsdag 7 november gaan we naar de voorstelling "Later als je groot BAND"in het Mozaïek in Wijchen. Binnenkort zal er via Schoudercom gevraagd worden of er ouders zouden willen rijden.

 

Techniek

Afgelopen weken hebben we twee gastlessen gehad van Cor Groot van het Technieklab Beuningen. De leerlingen zijn bezig geweest met zogenaamde Klooikoffers, waarbij ze hebben geleerd te programmeren. Komende vrijdag, 13 oktober, wordt dit project afgesloten met de laatste les van Cor.

Donderdag 2 november brengen we een bezoek aan het Technieklab Beuningen, waarbij de leerlingen op verschillende werkplekken aan de gang kunnen gaan met verschillende vormen van techniek. Het Technieklab is tegnwoordig gehuisvest op basisschool De Hoeven. Op 25 oktober zal Anja van Rossum een voorbereidende les komen geven in de klas.

 

Meneer Justin

De afgelopen weken heeft meneer Justin nog stage gelopen in onze groep. De afgelopen twee jaar was hij al een bekende op de Kameleon en dit schooljaar heeft hij nog een paar weken aan zijn stage geplakt om al zijn opdrachten af te krijgen. En met succes, want maandag 9 oktober krijgt hij zijn diploma!!! Woensdag 11 oktober zal hij afscheid nemen van de groep! Wij wensen hem uiteraard veel succes met zijn verdere carrière!

Agenda

 

 

Oktober  
13 Afsluiting thema ik/jij/wij/samen en kinderboekenweek.
16 - 20 Herfstvakantie.
November  
7 Groep 8 Mozaïk Wijchen.
16

Groep 6 naar het Techniek Lab Beuningen.

23

Groep 4 naar Kasteen Wijchen.

December  
5 Sinterklaas. We werken met een continurooster van 8.20 – 13.30 uur.
6 Studiedag. De kinderen zijn vrij.
8

Groep 6 naar het Techniek Lab Beuningen.

11 t/m 13

Adviesgesprekken voor leerlingen groep 8.

-

Exacte datum en tijd Kerstviering worden nog door de werkgroep bepaald.

22  Vanaf 12.00 uur: begin kerstvakantie Tot en met 7 januari 2018.

 

Afbeeldingsresultaat voor sinterkerst 

Loading...